Zamknij
REKLAMA

Pracownik działu kadr i płac
StPr/20/2205
data rozpoczęcia pracy od 10.08.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

sprzedaż mebli
StPr/20/2204
data rozpoczęcia pracy od 10.08.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

nauczanie teoretyczne w zawodzie fryzjer
StPr/20/2207
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

-Koordynacja inwestycji realizowanych przez Zarządy Zlewni oraz jednostki realizujące projekty -Opracowywanie rocznych i wieloletnich planów inwestycji -Bieżący monitoring zadań realizowanych przez Zarządy Zlewni -Udział w prowadzeniu i rozliczaniu inwestycji realizowanych z udziałem środków UE, NFOŚiGW -Przygotowanie i realizacja inwestycji o znaczeniu ponadregionalnym Oferujemy: -Zatrudnienie na umowę o pracę na pełen etat. -Comiesięczny dodatek za przepracowane lata pracy -Możliwość podnoszenia kwalifikacji, rozwoju i realizacji ambicji zawodowych. -Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego -Opiekę medyczną oraz bogaty pakiet socjalny
StPr/20/2206
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

praca z dziećmi w wieku przedszkolnym
StPr/20/2209
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

* prowadzenie i aktualizacja dokumentacji technicznej i użytkowej nadzorowanych sieci i systemów teleinformatycznych, * wsparcie techniczne użytkownika końcowego w zakresie telekomunikacji, * konfiguracja urzadzeń komutacji i teletransmisji, * udział we wdrażaniu do eksploatacji nowego sprzetu telekomunikacyjnego, sieciowego i komputerowego, * instalacja oraz aktualizacja oprogramowania systemowego i użytkowego, * udział w dokonywaniu przeglądów technicznych, konserwacji sprzetu telekomunikacyjnego, * praca na rzecz bezpieczęństwa łączności, * praca z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, * poznawanie narządzi teleinformatycznych, do których dostę ma waskie grono specjalistów * kwestinariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania ze strony: rci.bydgoszcz.wp.mil.pl/kwestionariusz * CV na e-mail + dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie), dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje i umiejętności (kserokopie), przebieg zatrudnienia (kserokopie), informacja o przetwarzaniu danych osobowych ( ze strony rci.bydgoszcz.wp.mil.pl)
StPr/20/1964
data rozpoczęcia pracy od 15.09.2020
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

Ogólny zakres obowiązków: - samodzielna obróbka surowców (ręczna, mechaniczna, termiczna) wykonywana różnymi technikami i metodami różnych asortymentów potraw z warzyw, owoców, mleka i przetworów, jaj, mięsa zwierząt rzeźnych i przetworów mięsnych, drobiu, ryb oraz potraw z podrobów; potrawy kuchni polskiej; - wykańczanie, porcjowanie, dekorowanie i estetyczne wydawanie wyrobów kulinarnych; - przygotowywanie potraw, napojów i deserów na przyjęcia okolicznościowe; - utrzymywanie na bieżąco czystości na stanowisku pracy. Praca w systemie równoważnym (za pracę w soboty, niedziele i święta inny dzień wolny w okresie rozliczeniowym).
StPr/20/2208
data rozpoczęcia pracy od 10.08.2020
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

- produkowanie wyrobów charakterystycznych dla danego odcinka produkcyjnego, - sprawowanie kontroli nad parametrami produkcyjnymi i jakościowymi, - dbanie o stabilną o płynną pracę maszyn, - usuwanie drobnych zacięć i awarii
StPr/20/0717
data rozpoczęcia pracy od 14.08.2020
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

1. Okresowa kontrola i oględziny urządzeń produkcyjnych i energetycznych; 2. Raportowanie zdarzeń wynikających z utrzymania ruchu oraz z wykonywanych prac; 3. Zgłaszanie potrzeby zakupu materiałów i części; 4. Diagnozowanie i usuwanie awarii maszyn i urządzeń linii produkcyjnych; 5. Wykonywanie zadań w ramach okresowych przeglądów i remontów maszyn; 6. Udział w montażu nowych maszyn lub linii produkcyjnych; 7. Wykonywanie szaf sterowniczych oraz instalacji elektrycznej do nowych lub modernizowanych maszyn i urządzeń.
StPr/20/0719
data rozpoczęcia pracy od 14.08.2020
wynagrodzenie od od 3 600 PLN

- prowadzenie prac transportowo załadunkowych zgodnie z przepisami BHP, - kontrola podstawianych środków transportu zgodnie z wymaganiami instrukcji, - aktualizacja stanów magazynowych w poszczególnych polach składowych, - kontrola wyrywkowa przekazywanych do magazynu wyrobów i złomów pod względem odpowiedniego sposobu pakowania.
StPr/20/0721
data rozpoczęcia pracy od 14.08.2020
wynagrodzenie od od 3 400 PLN