Zamknij

- obsługa technologiczna procesu wydawniczego - przygotowywanie materiałów graficznych - zamieszczanie komunikatów - redagowanie techniczne publikacji - realizacje cyklu produkcyjnego monografii - zabezpieczenie IT
StPr/20/2845
data rozpoczęcia pracy od 02.11.2020
wynagrodzenie od od 3 200 PLN

wyszukiwanie osób w krajach Ukraina, Rosja, Białoruś do pracy w Polsce
StPr/20/2844
data rozpoczęcia pracy od 19.10.2020
wynagrodzenie od od 1 360 PLN

Przeprowadzanie osób (w szczególnosci dzieci i młodzieży) przez przejście dla pieszych Miejsce wykonywania pracy: Przejścia dla pieszych przy szkołach podstawowych na terenie miasta
StPr/20/2850
data rozpoczęcia pracy od 05.10.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

obsługa maszyn introligatorskich
StPr/20/2848
data rozpoczęcia pracy od 12.10.2020
wynagrodzenie od od 2 850 PLN

pakowanie wyrobów gotowych , obsługa prostych maszyn introligatorskich
StPr/20/2847
data rozpoczęcia pracy od 12.10.2020
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Charakter pracy: praca na tym stanowisku nie ma charakteru pracy biurowej. Praca wykonywana będzie w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.
StPr/20/2860
data rozpoczęcia pracy od 19.10.2020
wynagrodzenie od od 4 300 PLN

Charakter pracy: praca na tym stanowisku nie ma charakteru pracy biurowej. Praca wykonywana będzie w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.
StPr/20/2859
data rozpoczęcia pracy od 19.10.2020
wynagrodzenie od od 4 300 PLN

- Kompletacja towaru - Sortowanie opakowań
StPr/20/2858
data rozpoczęcia pracy od 05.10.2020
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

Kontroler jakości wyrobów przemysłowych ocenia zgodność wyrobów przemysłowych z dokumentacją techniczną, analizuje przyczyny zaistniałych niezgodności i sporządza wnioski korygujące. Kontroler jakości wyrobów przemysłowych sprawdza zgodność kształtu, wymiarów, warunków technicznych wykonania oraz rodzaj i jakość zastosowanego materiału z dokumentacją techniczną wyrobu. W pracy używa uniwersalnych i specjalistycznych urządzeń kontrolno-pomiarowych.
StPr/20/2838
data rozpoczęcia pracy od 16.10.2020
wynagrodzenie od od 17 PLN

pomoc w opracowywaniu projektów robót geologicznych, zatwierdzanie ich w wymaganych jednostkach administracyjnych, prowadzenie ewidencji zgłoszeń, prowadzenie ewidencji badań laboratorium geotechnicznego wynagrodzenie dostosujemy do umiejętności posiadanych przez kandydata
StPr/20/2813
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2020
wynagrodzenie od od 3 400 PLN