Zamknij

- obsługa maszyn wtryskowych - prace manualne - prace dekoracyjne - inne prace około produkcyjne
StPr/20/2715
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

1. Okresowa kontrola i oględziny urządzeń produkcyjnych i energetycznych; 2. Raportowanie zdarzeń wynikających z utrzymania ruchu oraz z wykonywanych prac; 3. Zgłaszanie potrzeby zakupu materiałów i części; 4. Diagnozowanie i usuwanie awarii maszyn i urządzeń linii produkcyjnych; 5. Wykonywanie zadań w ramach okresowych przeglądów i remontów maszyn; 6. Udział w montażu nowych maszyn lub linii produkcyjnych; 7. Wykonywanie szaf sterowniczych oraz instalacji elektrycznej do nowych lub modernizowanych maszyn i urządzeń.
StPr/20/0862
data rozpoczęcia pracy od 18.09.2020
wynagrodzenie od od 3 600 PLN

- Produkowanie wyrobów charakterystycznych dla danego odcinka produkcyjnego zgodnie z zadaniami ilościowymi i jakościowymi; - Sprawowanie kontroli nad parametrami produkcyjnymi i jakościowymi; - Dbanie o stabilną i płynną pracę maszyn (usuwanie zacięć i awarii, regulacje); - Dbanie o porządek na powierzonym obszarze; - Stała współpraca i komunikacja z przełożonym i pracownikami w ramach brygady i linii produkcyjnej.
StPr/20/0863
data rozpoczęcia pracy od 17.09.2020
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

Sprzątanie w klubie fitness
StPr/20/2714
data rozpoczęcia pracy od 21.09.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Ogólny zakres obowiązków: - wykonywanie pracy zgodnie z zasadami techniki obsługi konsumenta; - przestrzeganie ograniczeń i zakazów sprzedaży napojów alkoholowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami; - przestrzeganie obowiązujących cen przy sporządzaniu rachunków i inkasowanie należności według wystawionego rachunku; - zgłaszanie kierownikowi uwag i życzeń gości; - przestrzeganie zasad higieny osobistej, a także utrzymywanie czystości w sali i na stołach konsumenckich; - przestrzeganie dyscypliny pracy. Praca w systemie równoważnym (za pracę w soboty, niedziele i święta inny dzień wolny w okresie rozliczeniowym). Wynagrodzenie od 3200 zł w zależności od kwalifikacji
StPr/20/2713
data rozpoczęcia pracy od 21.09.2020
wynagrodzenie od od 3 200 PLN

Praca na produkcji
StPr/20/2696
data rozpoczęcia pracy od 21.09.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

prace w serwisie wulkanizacyjnym Możliwość przyuczenia Kwota wynagrodzenia do uzgodnienia z pracodawcą w zależności od umiejętności
StPr/20/2695
data rozpoczęcia pracy od 21.09.2020
wynagrodzenie od od 17 PLN

miejsce pracy: Bydgoszcz (Fordon)
StPr/20/2694
data rozpoczęcia pracy od 21.09.2020
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

Opieka i zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, dbałość o higienę dzieci, planowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych, organizacja imprez dla dzieci na terenie przedszkola
StPr/20/2705
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2020
wynagrodzenie od od 2 900 PLN

- PROWADZENIE ZAJĘĆ Z PRZEDMIOTÓW MECHATRONICZNYCH. - ZAJĘCIA TEORETYCZNE LUB PRAKTYCZNE.
StPr/20/2704
data rozpoczęcia pracy od 28.09.2020
wynagrodzenie od od 4 046 PLN