Zamknij
REKLAMA

montaż konstrukcji instalacji OZE, prace ziemne,
StPr/20/0749
data rozpoczęcia pracy od 24.08.2020
wynagrodzenie od 1 057,6 PLN

Zakres obowiązków zgodny z zakresem czynności na stanowisku nauczyciela przedmiotów zawodowych praktycznych w zawodzie technik mechatronik
StPr/20/2283
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 2 782 PLN

Zakres obowiązków zgodny z zakresem czynności na stanowisku nauczyciela przedmiotów zawodowych praktycznych w zawodzie technik informatyk,
StPr/20/2284
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 2 782 PLN

gotowość do pracy w systemie trzy zmianowym w dzień i w nocy oraz w dni ustawowo wolne od pracy, pakowanie i układanie wyrobów, nadzorowanie i kontrolowanie procesów produkcji wyrobów Miejsca wykonywania pracy: ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz
StPr/20/2289
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 1 300 PLN

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: kontrola dowodów księgowych pod względem formalno-rachunkowym w świetle wymogów określonych w ustawie o rachunkowości,dekretowanie i wprowadzanie dokumentów księgowych dot. Funduszu Administracyjnego do programu finansowo-księgowego,obsługa bankowości elektronicznej w zakresie terminowej realizacji zobowiązań,przyjmowanie korespondencji zewnętrznej i wewnętrznej dot. Wydziału Finansowo- Księgowego i przekazywanie na odpowiednie stanowisko,prowadzenie uzgodnień kosztów w ujęciu miesięcznym i kwartalnym z komórkami merytorycznymi w zakresie Funduszu Administracyjnego,opracowywanie rachunków, faktur oraz innych dokumentów rozliczeniowych polegające na stwierdzeniu przeprowadzenia kontroli formalnej i rachunkowej i przekazywanie do zatwierdzenia,wystawianie faktur sprzedaży i not księgowych z programu finansowo-księgowego. Warunki pracy: Praca administracyjno-biurowa wykonywana w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym,w tym praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).Budynek Oddziału Regionalnego KRUS w Bydgoszczy nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Budynek dziewięciokondygnacyjny jest winda nieprzystosowana do przewozu wózków inwalidzkich. Praca wymaga przemieszczania się pomiędzy piętrami wynagrodzenie 2800zł brutto + dodatek za staż pracy
StPr/20/2293
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Zakres obowiązków zgodny z zakresem czynności na stanowisku nauczyciela przedmiotów zawodowych praktycznych w zawodzie technik mechatronik
StPr/20/2294
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 2 782 PLN

Inwentaryzacja
9/8/2020
data rozpoczęcia pracy od
wynagrodzenie od od 18 PLN

Proste prace produkcyjne : odbiór produktów z maszyny i pakowanie
8/8/2020
data rozpoczęcia pracy od
wynagrodzenie od od 17 PLN

Zakres obowiązków zgodny z zakresem czynności na stanowisku nauczyciela przedmiotów zawodowych praktycznych w zawodzie technik informatyk,
StPr/20/2295
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 2 782 PLN

pomoc w rekrutacji, selekcji i zatrudnianiu pracowników zagranicznych, kontrolowanie legalnej pracy cudzoziemców, prowadzenie bazy danych, prowadzenie akt osobowych, obsługa administracyjno-techniczna działów firmy, archiwizacja i przygotowanie pakietów dokumentów dla kontroli, aktualizacja wiedzy odnośnie przepisów o legalizacji zatrudnienia cudzoziemców i ich szkoleń.
StPr/20/2268
data rozpoczęcia pracy od 11.08.2020
wynagrodzenie od 2 720 - 3 000 PLN