Zamknij

Powstaje spółka PGE PAK Energia Jądrowa - budowa elektrowni jądrowej w Koninie/Pątnowie w Wielkopolsce

08:10, 14.04.2023 art. sponsorowany Aktualizacja: 08:11, 14.04.2023
PGE Polska Grupa Energetyczna (1) PGE Polska Grupa Energetyczna (1)

PGE PAK Energia Jądrowa S.A. to nazwa wspólnej spółki PGE Polskiej Grupy Energetycznej i ZE PAK, która będzie brała udział w realizacji budowy elektrowni jądrowej w Koninie/Pątnowie w Wielkopolsce. Spółka powstaje w zaledwie 5 miesięcy od momentu podpisania 31.10.2022 r. w Seulu listu intencyjnego pomiędzy PGE, ZE PAK i koreańskim KHNP. PGE i ZE PAK będą posiadać po 50 proc. akcji w PGE PAK Energia Jądrowa, co pozwala zachować i zabezpieczyć interes Skarbu Państwa w tym projekcie. 

PGE i ZE PAK podpisały 13 kwietnia 2023 r. statut spółki PGE PAK Energia Jądrowa S.A. Celem i zadaniem spółki będzie udział w planowanej realizacji budowy elektrowni jądrowej w Koninie/Pątnowie w Wielkopolsce. Elektrownia jest planowana jako wspólne przedsięwzięcie PGE PAK Energia Jądrowa S.A. oraz koreańskiego KHNP. Inwestycja będzie realizowana w oparciu o bezpieczną i sprawdzoną technologię reaktorów APR 1400.  

Na bazie dotychczas wykonanych wstępnych analiz oceniono, że perspektywiczne jest posadowienie co najmniej 2 reaktorów APR1400 o łącznej mocy 2800 MW. Dwa reaktory mogłyby dostarczyć do polskich domów i firm około 22 TWh energii, czyli ok. 12 proc. dzisiejszej konsumpcji energii w Polsce. Uruchomienie pierwszego bloku elektrowni jest możliwe już w 2035 roku. 

PGE PAK Energia Jądrowa ma za zadanie przygotować trzy elementy inwestycji: studium wykonalności, badania terenu, lokalizacji oraz ocenę oddziaływania na środowisko na potrzeby planowanej budowy elektrowni jądrowej. 

PGE Polska Grupa Energetyczna (2)

Harmonogram prac nad przygotowaniem inwestycji jest realizowany w rekordowym tempie: 

31/10/2022 - podpisanie listu intencyjnego przez PGE, PAK i koreańskie KHNP; podpisanie porozumienia o współpracy przedstawicieli rządów Polski i Korei: Jacka Sasina, wicepremiera i ministra aktywów państwowych rządu RP oraz Lee Chang-Yang’a ministra handlu, przemysłu i energii Korei.   

31/12/2022 - wykonane wstępne studium wykonalności potencjalnej elektrowni jądrowej w Koninie/Pątnowie. 

07/03/2023 - podpisanie przez PGE i ZE PAK porozumienia wstępnego dotyczącego utworzenia wspólnej spółki celowej, realizującej projekt budowy elektrowni jądrowej w regionie konińskim. 

08/03/2023 - wniosek PGE i ZE PAK do UOKiK w sprawie utworzenia wspólnej spółki celowej. 

29/03/2023 - zgoda UOKiK na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy PGE i ZE PAK, który będzie prowadzić działalność w obszarze energetyki jądrowej. 

13/04/2023 - zawiązana zostaje wspólna spółka celowa PGE i ZE PAK: PGE PAK Energia Jądrowa S.A. 

PGE PAK Energia Jądrowa S.A., zgodnie z założeniami, będzie reprezentować polską stronę we wszystkich etapach projektu, w tym w trakcie realizacji badań lokalizacyjno-środowiskowych, pozyskiwaniu finansowania i przygotowywaniu wspólnie ze stroną koreańską szczegółowego harmonogramu inwestycji, a także w kolejnych etapach uzyskiwania pozwoleń i decyzji administracyjnych. 

„Niezależność energetyczna jest podstawą naszego bezpieczeństwa. Dlatego polski rząd rozwija Program Polskiej Energetyki Jądrowej, który zagwarantuje tanią i czystą energię z atomu. Będzie to również ważny impuls do dalszego rozwoju polskiej gospodarki. Elektrownia, której budowę planują polskie spółki PGE i ZE PAK wraz z koreańskim partnerem będzie uzupełnieniem tego programu. Z satysfakcją obserwuję tempo prac nad realizacją projektu, który poza realizacją celów biznesowych wzmocni relacje i współpracę pomiędzy Polska i Koreą Południową” - powiedział Jacek Sasin, wicepremier, minister aktywów państwowych. 

„Jest to ważny dzień dla Polski, polskiej energetyki, mieszkańców regionu, jak i dla mnie osobiście. Działamy bardzo dynamicznie, a powstanie PGE PAK Energii Jądrowej jest tego najlepszym dowodem. Potrzebujemy czystej i taniej, zeroemisyjnej energii i jesteśmy gotowi do realizacji budowy elektrowni jądrowej wraz z naszymi partnerami koreańskimi” – powiedział Zygmunt Solorz, główny akcjonariusz i przewodniczący Rady Nadzorczej ZE PAK. 

„W niespełna pół roku od podpisania listu intencyjnego wykonaliśmy wszystkie zaplanowane na ten okres prace, które potwierdziły wcześniej przyjmowane założenia dotyczące budowy elektrowni jądrowej w regionie konińskim. Zwieńczeniem tych działań jest zawiązanie spółki PGE PAK Energia Jądrowa S.A. Reprezentująca od dzisiaj PGE i ZE PAK spółka automatycznie przejmie wszystkie zadania związane z przygotowaniem do tej inwestycji i prowadzeniem bieżącej współpracy z naszymi koreańskim partnerami z KHNP – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. - Energetyka jądrowa ma szansę stać się najważniejszym obok OZE źródłem bezpiecznej i taniej, zeroemisyjnej energii dla Polski, gwarantując nasze bezpieczeństwo energetyczne, wzmacniając konkurencyjność gospodarki i dbałość o środowisko” – dodał Wojciech Dąbrowski.  

„Jestem przekonany, że przy takim tempie pracy i wsparciu władz państwowych, jak również samorządowych, instytucji, urzędów i organów odpowiedzialnych za wydawanie odpowiednych zgód, pozwoleń i decyzji, uruchomienie pierwszego bloku jest możliwe już w połowie przyszłej dekady. Budowa elektrowni jądrowej będzie klamrą transformacji energetycznej Wielkopolski Wschodniej, realizowaną w warunkach sprawiedliwej transformacji z uwzględnieniem interesów lokalnych społeczności oraz pracowników kompleksu energetyczno-węglowego ZE PAK” - powiedział Piotr Woźny, prezes zarządu ZE PAK. 

W skład Rady Nadzorczej PGE PAK Energia Jądrowa S.A. wejdzie 12 członków – po 6 ze strony każdego z akcjonariuszy. Zarząd będzie składał się z 4 członków - po 2 z każdej ze stron. Przewodniczącym RN będzie Zygmunt Solorz, prezesem zarządu Jakub Rybicki. Siedzibą Spółki jest Konin. 

Skład Rady Nadzorczej: 

1.      Zygmunt Solorz – przewodniczący Rady Nadzorczej 

2.      Wojciech Dąbrowski – wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

3.      Tobias Solorz – członek Rady Nadzorczej  

4.      Piotr Żak – członek Rady Nadzorczej 

5.      Justyna Kulka – członek Rady Nadzorczej  

6.      Tomasz Szeląg – członek Rady Nadzorczej 

7.      Jarosław Grzesiak – członek Rady Nadzorczej  

8.      Piotr Skrzydelski – członek Rady Nadzorczej 

9.      Damian Bronner – członek Rady Nadzorczej 

10.   Tomasz Trautsolt – członek Rady Nadzorczej 

11.   Paweł Stępień – członek Rady Nadzorczej 

12.   Radosław Kwaśnicki – członek Rady Nadzorczej 

Skład zarządu: 

1.      Jakub Rybicki – prezes zarządu 

2.      Maciej Stec – wiceprezes zarządu 

3.      Tomasz Nowacki – członek zarządu 

4.      Maciej Koński – członek zarządu 

KONTAKT: 

Konrad Mróz 

Biuro Prasowe Grupy PGE  

tel. +48 785 999 946 

konrad.mroz@gkpge.plbiuro.prasowe@gkpge.pl 

https://www.gkpge.pl/grupa-pge/dla-mediow/kontakt-dla-mediow 

PGE PAK Energia Jądrowa

Źródło informacji: PGE Polska Grupa Energetyczna 

(art. sponsorowany)
 
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%