Zamknij

Klasyfikacja działek gruntowych - jakie inwestycje są możliwe?

13:26, 24.06.2021 | materiały patnera

Wyróżniamy różne rodzaje działek. Jedne umożliwiają nam budowę domu, inne są tylko gruntem rolnym, a kolejne siedliskiem. Sprawdzamy, jak klasyfikowane są działki gruntowe i jakie jest ich przeznaczenie.

Gdzie znaleźć informację o przeznaczeniu gruntu?

Wielu z nas inwestuje dziś w nieruchomości, w tym również w grunty. Wynika to z rosnącej inflacji i niskich stóp procentowych, co sprawia, że trzymanie środków na lokatach jest nieopłacalne. Stąd inwestorzy chętnie nabywają nieruchomości, celując też w coraz droższe działki na sprzedaż i wynajem w województwie kujawsko-pomorskim, mazowieckim, podkarpackim itd.

Jednak zanim nabędziemy taki grunt, wcześniej powinniśmy poznać jego przeznaczenie, które wpływa na możliwość zagospodarowania. Podstawowym dokumentem jest tutaj MPZP, czyli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Dowiemy się z niego o rodzaju działki (m.in. budowlana, leśna, rolna). Sprawdzimy to na stronie gminy, ewentualnie podczas osobistej wizyty w urzędzie. Informacji na temat przeznaczenia działki szukać możemy też w jej oznaczeniu w ewidencji gruntów i budynków. Wyróżniamy działki budowlane, inwestycyjne, rekreacyjne, rolne, siedliskowe i leśne.

Działka budowlana

Działki z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną (MN), wielorodzinną (MW), usługową (U) lub pod obiekty handlowe o powierzchni ponad 2000 mkw. (UC). To działki, które spełniają określone warunki zabudowy (m.in. dostęp do drogi publicznej, media). W ewidencji gruntów i budynków oznacza się je symbolami B (tereny mieszkaniowe), Ba (przemysłowe), Bi (inne tereny zabudowane), Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy).

Działki inwestycyjne

Działki budowlane z przeznaczeniem pod zabudowę przemysłową, oznaczone symbolami P (tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów) lub PG (obszary i tereny górnicze). W ewidencji gruntów i budynków oznacza się je symbolami Ba (tereny przemysłowe), Bi (inne tereny zabudowane) oraz Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy). Często są one położone poza zabudową mieszkaniową.

Działki rekreacyjne

Działki US (tereny sportu i rekreacji) przeznaczone pod domki letniskowe budowane bez pozwolenia na budowę. Nie można na nich budować domów całorocznych, nie pozwalają na to przepisy. Na takiej działce nie ma też możliwości zameldowania. Poza tym podatek gruntów rekreacyjnych jest wyższy od podatku od nieruchomości budowlanych. W ewidencji gruntów i budynków oznacza się je symbolem Bz (tereny rekreacyjno-wypoczynkowe).

Działki rolne

Użytki rolne oznaczone symbolami R (tereny rolnicze), RM (tereny zabudowy zagrodowej) oraz RU (tereny obsługi produkcji rolniczej). Różnie klasyfikuje się je w ewidencji gruntów i budynków: R (grunty orne), S (sady), Ł (łąki), Ps (pastwiska), Br (zabudowane grunty rolne), Wsr (grunty pod stawami), W (grunty pod rowami) i Lzr (grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych).

Ich przeznaczeniem są uprawy rolnicze, choć przy niektórych działkach możliwe jest ich odrolnienie oraz późniejsza zabudowa (Br, zabudowane grunty rolne). Warunki odrolnienia znajdziemy w MPZP.

Działki siedliskowe

Działki z zabudową zagrodową, które należą do rolnika. Pozwalają na budowę budynków gospodarczych (m.in. stajnia, obora, stodoła), ale także domów jednorodzinnych, oczywiście o ile są one zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dlatego działka siedliskowa pod zabudowę musi mieć m.in. dojazd i infrastrukturę.

Działki leśne

Działki pokryte roślinnością leśną o powierzchni przynajmniej 0,1 ha. W MPZP do ich oznaczenia stosuje się kilka symboli: ZN (tereny zielone objęte ochroną przyrody), ZL (lasy), ZP (tereny zieleni urządzonej), ZD (ogrody działkowe), ZC (cmentarze), ZZ (tereny zagrożone powodzią). Z kolei w ewidencji gruntów i budynków mają one oznaczenie Ls. Oczywiście nie można ich zabudować, chyba że budynkami związanymi z gospodarką leśną.

Widzimy więc, że grunty są różnorodne, a w związku z tym mają inne przeznaczenie. Co najważniejsze, nie wszędzie możemy wybudować sobie dom, zwłaszcza że gmina może nie mieć opracowanego MPZP. Nie oznacza to jednak, że nabytą działkę możemy zagospodarować w dowolny sposób. Jeśli zależy nam na przykład na wybudowaniu domu na działkach bez MPZP, musimy wówczas starać się o tzw. WZ, czyli wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

(materiały partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%