Zamknij

Umowa, wynagrodzenie i prawa pracownika na zastępstwie

18:33, 27.10.2019 | materiały partnera

Zdarza się, że długa nieobecność pracownika niekorzystnie wpływa na funkcjonowanie firmy i może przynieść straty. Przy jego usprawiedliwionej absencji pracodawca może zatrudnić na zastępstwo inną osobę. Od standardowej umowy o pracę, umowa o pracę na zastępstwo różni się tym, że zawiera się w niej cel podpisania kontraktu. Nie zmieniają się natomiast przywileje i obowiązki pracownika oraz pracodawcy.

Prawo do wynagrodzenia

Pracownikowi zatrudnionemu na zastępstwo przysługują określone zarobki. To nie tylko pensja zasadnicza, ale też dodatkowe pieniądze za pracę w godzinach nadliczbowych. Kwotę pomoże obliczyć kalkulator wynagrodzeń.

Wynagrodzenie pracownika na zastępstwie to również składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne odprowadzane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz zaliczka na podatek dochodowy. W obliczeniu kwoty, jaka realnie zasili nasz domowy budżet, pomoże kalkulator brutto i netto.

Czym jest umowa o pracę na zastępstwo?

Prawo chroni pracownika przebywającego na zwolnieniu chorobowym, urlopie wychowawczym, macierzyńskim lub bezpłatnym. Oznacza to tyle, że pracodawca nie może wypowiedzieć mu pracy. W sytuacji, gdy absencja niekorzystnie wpływa na funkcjonowanie i efektywność działania zespołu pracowników lub całej firmy, może zatrudnić kogoś na zastępstwo, podpisując z nim odpowiedni kontrakt. To umowa o pracę na zastępstwo zawierana na czas określony. Oprócz danych identyfikujących obie strony oraz daty rozpoczęcia i zakończenia stosunku pracy, zawiera ona informacje dotyczące okoliczności, w jakich został on zawiązany.

Prawa pracownika na zastępstwie

Osobę na zastępstwo zatrudnia się na takich samych zasadach, jak stałego pracownika. Czas pracy musi być zgodny z normami określonymi w Kodeksie Pracy, a wynagrodzenie z najniższą pensją gwarantowaną w ustawie. Pracownik zatrudniony na zastępstwo ma prawo do płatnego zwolnienia chorobowego oraz płatnego urlopu wypoczynkowego.

(materiały partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop