Zamknij
REKLAMA

Biuro rachunkowe pomocne w wyprowadzaniu zaległości podatkowych

18:58, 19.02.2021 | Materiały partnera
Skomentuj

Biura rachunkowe często oferują usługi związane z wyprowadzaniem zaległości podatkowych i księgowych. Jak wygląda taka obsługa i z jakimi korzyściami dla przedsiębiorcy może się wiązać? Na początek warto wiedzieć, że niewykryte w porę zaległości księgowe zawsze prowadzą do powstania zaległości podatkowych. Przepisy prawa podatkowego wyraźnie mówią, że „zaległość podatkowa to sytuacja, w której podatek nie został uiszczony w odpowiednim terminie”. Zaległością podatkową może być również nieopłacona w terminie zaliczka na podatek albo rata podatku. Zaległości podatkowe mogą zostać wykryte w czasie zwykłych czynności sprawdzających lub, co gorsza, podczas kontroli podatkowej z US.

 

Jak wygląda proces wyprowadzania zaległości podatkowych?

Zgodnie z prawem, przedsiębiorca powinien na początku usunąć wszystkie powstałe zaległości księgowe. Kolejnym krokiem jest złożenie brakujących deklaracji podatkowych lub korekt tych dokumentów. Warto takie czynności zlecić księgowemu lub biuru rachunkowemu, które oferuje takie usługi.

 

Kiedy pojawiają się zaległości podatkowe i jakie mogą być ich konsekwencje?

Zaległości podatkowe pojawiają się wówczas, gdy księgowość prowadzona jest nierzetelnie lub nieumiejętnie. Do takiej sytuacji może dojść, gdy przedsiębiorca prowadzi księgowość we własnym zakresie – często brakuje mu wiedzy lub czasu na poprawne prowadzenie ewidencji księgowej. Niezależnie jednak od tego, czy zaległości księgowe i podatkowe wynikały z niewiedzy czy nierzetelności, to przedsiębiorca odpowiada swoim majątkiem za podatki wynikające ze zobowiązań i przepisów prawa podatkowego. Nawet, jeśli nieprawidłowości są wynikami nierzetelności i błędów popełnionych przez biuro rachunkowe, wszystkie konsekwencje karno-skarbowe ponosi właściciel obsługiwanej firmy. Co prawda przedsiębiorca może pociągnąć biuro rachunkowe za nierzetelne prowadzenie księgowości, jednak jest to związane ze staraniem się o odszkodowanie wynikające z poniesionych przez niego strat.
 

Kto korzysta z usługi wyprowadzania zaległości księgowych i podatkowych?

Z usług tego rodzaju korzystają zarówno właściciele firm jednoosobowych, jak i większych przedsiębiorstw. Chcą oni uniknąć dotkliwych odsetek, kar i grzywien, jakie mogą być nałożone przez urzędy państwowe po stwierdzeniu nieprawidłowości. Skorzystanie z usługi, jaką jest np. biuro rachunkowe Lublin pozwala nie tylko na zachowanie porządku w dokumentacji, prawidłowe rozliczanie podatków i innych finansów, ale także uniknięcie przykrych konsekwencji związanych z wyjaśnieniami i dodatkowymi opłatami.

()
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
0%