Zamknij
REKLAMA

Praca dla pielęgniarek - jak zostać pielęgniarką?

21:39, 16.03.2021 | Materiały partnera
Skomentuj

Zawód pielęgniarki, z racji tego, że jest zawodem medycznym, wymaga odpowiedniego przygotowania merytorycznego, doświadczenia oraz pasji. Nie każdy bowiem posiada cechy charakteru, nadające się do wykonywania tej pracy. Nieustanna pomoc chorym osobom, staranna opieka nad pacjentami oraz profesjonalne i skrupulatne wsparcie dla zespołu medycznego wymaga niezwykłego poświęcenia, a także chęci niesienia pomocy chorym ludziom. Z uwagi na niskie zainteresowanie zawodem pielęgniarki, znalezienie etatu nie jest zbyt dużym wyzwaniem.

W jaki sposób zostać pielęgniarką?

Kilka lat temu droga do wykonywania zawodu pielęgniarki nie była zbyt skomplikowana. Pracę pielęgniarki można było wykonywać po ukończeniu liceum medycznego, które liczyło 5 lat. Obecnie dyplom pielęgniarski wymaga ukończenia studiów pielęgniarskich, a możliwe jest to zarówno na publicznych, jak i niepublicznych uczelniach wyższych (Mazowiecka Uczelnia Medyczna), które oferują studia medyczne. Studia pielęgniarskie dzielą się na dwa tryby:

  • pierwszego stopnia - ich zwieńczeniem jest tytuł licencjacki, trwają trzy lata, a po ich ukończeniu istnieje możliwość podjęcia studiów magisterskich,
  • drugiego stopnia - kończą się tytułem magistra, a także dają możliwość rozpoczęcia dalszych studiów doktorskich.

Studia medyczne pierwszego stopnia polegają na zdobywaniu nie tylko teoretycznej wiedzy w zakresie nauk medycznych, zdrowia oraz fizycznych aspektów człowieka. Obejmują także dużą ilość nauki w praktyce, dzięki której przyszłe pielęgniarki mają możliwość sprawdzenia, jak faktycznie wygląda wykonywanie tego zawodu. Studia magisterskie również w dużej mierze polegają na odbyciu praktyki zawodowej, a także poszerzeniu aspektów wiedzy medycznej. 

Ukończenie studiów pielęgniarskich to tylko jeden z kroków do wykonywania zawodu pielęgniarski. Aby uzyskać etat w tym zawodzie, potencjalny kandydat musi:

  • posiadać polskie obywatelstwo, 
  • ukończyć obowiązkowy staż, który odbywa się jeszcze w trakcie studiów medycznych, 
  • być w stanie zdrowia, który pozwala na wykonywanie zawodu pielęgniarki, 
  • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. 

Dodatkowe kształcenie zawodowe pielęgniarek

Oprócz typowych studiów medycznych, pielęgniarki, które pozyskały już prawo do wykonywania zawodu i przeszły komisję kwalifikacyjną, mają możliwość odbycia specjalistycznego szkolenia. Dotyczy to na przykład takich specjalizacji, jak pielęgniarstwo chirurgiczne, onkologiczne, ratunkowe oraz rodzinne i psychiatryczne. To tylko niektóre z rodzajów dostępnych szkoleń, a każde z nich kończy się specjalnym egzaminem. Po pozytywnym wyniku egzaminu, pielęgniarka uzyskuje tytuł specjalisty w danej dziedzinie. 

Pielęg­niarki posi­ada­jące prawo wykony­wa­nia zawodu, dwuletni staż w zawodzie oraz zostały dopuszc­zone przez komisję kwal­i­fika­cyjna mogą odbyć spec­jalne szkole­nia spec­jal­iza­cyjne. np. pielęg­niarstwo chirur­giczne, oper­a­cyjne, onko­log­iczne, psy­chi­a­tryczne, pedi­atryczne, ratunkowe, rodzinne, zachowaw­cze, kar­di­o­log­iczne itd. Szkole­nia tego typu kończą się egza­minem oraz uzyskaniem tytułu spec­jal­isty w wybranej dziedzinie.

Praca pielęgniarki dotyczy nie tylko opieki nad chorymi oraz wsparcia lekarzy w wykonywanych przez nich czynnościach medycznych. Studia pielęgniarskie (mum.edu.pl/studia-licencjackie-pielegniarstwo/) dają możliwość wystawiania recept na leki zlecone przez danego lekarza, a także kierować na wybrane badania diagnostyczne. Do wszystkich tych czynności przygotowują studia pielęgniarskie, które mają w dużej mierze walor praktyczny. Studia medyczne doskonale ułatwiają zrozumienie samej dziedziny pielęgniarskiej, a także przygotowują do kontaktu z pacjentem. 

()
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

0%